شنبه, 08 آذر,1399 - یکشنبه, 09 آذر,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل آپارتمان دورنا مشگین شهر

اردبیل - مشکین شهر - خیابان سعدی
2,650,000 ریال
تا 6% تخفیف

2,500,000 ریال

موقعیت هتل دورنا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 6% تخفیف 2,650,000 ریال 2,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 8% تخفیف 3,250,000 ریال 3,020,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 7% تخفیف 3,600,000 ریال 3,380,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 8% تخفیف 4,200,000 ریال 3,880,000 ریال
هتل های نزدیک
شروع قیمت 2,740,000 ریال
مشگین شهر، خیابان امام، دروازه اردبیل، روبروی اد اره تامین اجتماعی