دوشنبه, 19 خرداد,1399 - سه شنبه, 20 خرداد,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ناجی جیرفت

جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه
1,800,000 ریال

1,800,000 ریال

موقعیت هتل ناجی روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
1,800,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
2,300,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
2,800,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
3,400,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
3,900,000 ریال