جمعه, 25 آبان,1397 - شنبه, 26 آبان,1397 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ناجی جیرفت

جیرفت، بلوار پیامبر اعظم، نرسیده به میدان سپاه
1,500,000 ریال

1,500,000 ریال

نقشه هتل ناجی

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
1,500,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
1,850,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
2,250,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
2,650,000 ریال
اتاق پنج تخته اتاق پنج تخته 5 نفر
2,950,000 ریال